SIYAASADDA NAAFADA QARANKA SOOMAALIYEED

Abdirashiid Heydara November 16, 2015 Comments Off
SIYAASADDA NAAFADA QARANKA SOOMAALIYEED

MUDANE/ MARWO:- AQRISTE KA SOO DAJISO PDF KAN (DOWNLOADING)
Riix halkan  SIYAASADDA NAAFADA QARANKA SOOMAALIYEED

JAMHUURIYADDA FEDERAALKA SOMALIA

Wasaaradda shaqada iyo Arrimaha Bulshada

Waaxda dhaqancelinta iyo daryeelka naafada
 
 SIYAASADDA NAAFADA QARANKA SOOMAALIYEED

Nuqulkii Kowaad
Septembar
09/09/2015

SIYAASADDA NAAFADA QARANKA SOOMAALIYEED 02

TUSMADA

LIISKA ERAYADA IYO WAXA AY U GAABSAN YIHIIN 4
MAHADNAQ 5
CUTUBKA 1: HORDHAC 10
1.1. Aragtiyaha kala Duwan ee Naafada 11
1.2.Ujeeddooyinka iyo Hadafka Siyaasadda 13
1.3.Raad-Raac (Background) 14
1.4. Adeegyada jira ee Naafada 17
1.5. Xalaadaha Heer Caalami ah 19
2.1. Caqabadaha iyo Fahamka Khaldan
2.2. Caqabadaha Dhinaca Adeegga: Awood dhisidda Tababbar (Capacity Building) 23
2.3. Kooxaha Mudan 24
Cutubka 3: QAYBAHA SIYAASADAN 25
3.1.Ka hortagidda Naafonimada 26
3.2. HORE U GARASHADA NAAFONIMADA IYO WAX KA QABADKEEDA 28
3.3. ABUURISTA WACYIGELINTA 29
3.4. DHAQAN CELIN (REHABILITATION) 33
3.5. Waxbarashada gud 34
3.6.CAAFIMAADKA 35
3.7. Awoodid Isticmaal oo aan Caqabad lahayn (Accesibility)
3.8. Tababarrada iyo shaqaaleynta

3.9.1. Haweenka Naafada ah: 39
3.9.2. Carruurta Naafada: 40
3.9.3. Dadka da’da ah ee Naafada: 40
3.9.4. Dadka leh naafanimada kala duwan: 41
3.10. HIV/AIDS IYO NAAFANIMO 41
3.11. Xuquuqda Bini’adamka iyo ilaalinta sharciga 42
3.12. URURADA DADKA NAAFADA IYO URRURADA AAN DAWLIGA AHAYN 45
3.12.1. Urrurada Dadka Naafada (DPOs) 45
3.12.2.Horumarinta Ururada Naafada u adeega 45
CUTUBKA4: MASUULIYADDA IYO MASUULIYADAHA FULINTA SIYAASADDAN EE KA QAYB QAATAYAASHA 4.1 Dawladda dhexe (WAQ&HB IYO WASAARADAHA KALE) 48
4.2.Golaha Naafada Qaranka 49
4.3. Dawladaha Hoose (dawladaha hoose iyo xafiisyada dawladda ee goboladda): 49
4.4. Qoysaska/tuulooyinka/ Bulshada 50
4.5. Ururada aan dawliga aheyn 50
Lifaaq 1: Qeexid. 50

SIYAASADDA NAAFADA QARANKA SOOMAALIYEED 0 SIYAASADDA NAAFADA QARANKA SOOMAALIYEED

 

Comments are closed.